CAB project: Newsletter

Notizie

DesAlps je nov evropski projekt, ki podpira uporabo oblikovalskega razmišljanja (DT) za inovacije s preizkušanjem metod DT za mala in srednje velika podjetja. Namen je spodbujati inovacije in podpirati njihovo vključevanje v podporne politike v ekosistemih v alpski regiji.

alt_text

CAB – Povezovanje R&R in poslovnih inovacij

Izboljšati splošno inovacijsko zmogljivost programskega območja s tesnejšim sodelovanjem med akterji čezmejnega inovacijskega ekosistema je namen projekta CAB. Projekt, ki se je uradno začel z oktobrom 2017 in je financiran iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je bil uradno predstavljen javnostim in ključnim deležnikom na novinarski konferenci, organizirani ob kick-off srečanju v Ljubljani 16. novembra 2017.

Več informacij o projektu

 

Več informacij o novinarski konferenci

 

Video reportaža, ki jo je pripravila TV.GZS

 

CAB – Un ponte tra R&S e Business Innovation

L’obiettivo del progetto CAB è quello di migliorare la capacità innovativa nell’ambito del Programma di Cooperazione Italia-Slovenia, grazie ad una collaborazione più stretta tra gli attori dell’ecosistema transfrontaliero dell'innovazione. Il progetto supportato dal programma Interreg V-A- Italia-Slovenia 2014-2020 è iniziato nell’ottobre del 2017 ed è stato ufficialmente presentato anche al pubblico ed ai principali stakeholder durante una conferenza stampa organizzata a Lubiana il 16 novembre 2017.

Maggiori informazioni sul progetto

 

Maggiori informazioni sulla conferenza stampa

 

Video, realizzato dalla TV.GZS

 

Pages 13 from plakat_a3_v2.pdf
( 3 byte, pubblicato il 29 Gennaio, 2020 - 07:53 )
Tools