CAB – Newsletter

Notizie

Oktober 2019 / Ottobre 2019

Nov model čezmejnega pospeševanja zagonskih podjetij in MSP

V okviru projekta CAB je nastal nov model mednarodnega pospeševanja, v katerega je bilo vključenih 20 zagonskih podjetij in MSP, ki so preizkusila čezmejni pristop k pospeševanju. Upoštevajoč posebnosti obeh trgov je pospeševanje prve tri mesece potekalo v Sloveniji, ki je idealno testno okolje za začetno fazo razvoja idej, naslednje tri mesece pa so se aktivnosti preselile v Italijo, kjer so sodelujoči izpopolnili fazo vstopa na trg. Skladno s cilji projekta je nastala tudi mednarodna mreža 40 strokovnjakov z različnih področij, ki so kot mentorji sodelujočim zagonskim podjetjem in MSP nudili podporo v fazi vstopa na trg. Rezultate projekta CAB so predstavili 11. septembra v Benetkah v sklopu dogodka CAB EXPO.

Dan je prinesel tudi obilo pogovorov in mreženja. V popoldanskih urah so udeleženci pod vodstvom profesorice Comacchio z Univerze Ca' Foscari primerjali svoja stališča in oblikovali strategije za rast ter povezovanje glavnih inkubatorjev v italijanskih deželah Veneto, Furlanija - Julijska krajina in Alto Adige: Slovenia LAB Vega Park, H-Farm, NOI TechPark Bolzano, t2i, M31, Start Cube, ABC Accelerator in Friuli Innovazione. Na prireditvi so sodelovala tudi podjetja Electrolux, Tim in CerealDocks, ki so zagnala lastne programe pospeševanja z namenom spodbujanja odprtih inovacij in širjenja inovativnih idej.

Več informacij

Un nuovo modello di accelerazione transfrontaliero per Startup e PMI

Il progetto CAB ha sviluppato un nuovo modello di accelerazione internazionale per 20 tra startup e PMI che hanno avuto l’opportunità di seguire un percorso di accelerazione caratterizzato da un approccio transfrontaliero. Il percorso ha sfruttato le peculiarità dei due mercati: i primi tre mesi di accelerazione in Slovenia, che offre un ambiente test ideale per la fase iniziale dello sviluppo delle idee ed i successivi tre mesi in Italia, per perfezionare la fase “go to market”. Inoltre, coerentemente con gli obiettivi del progetto, è stata creata una rete internazionale di mentori a supporto del go to market che ha permesso l’attivazione di quaranta professionisti esperti di diversi settori a supporto di startup e PMI. I risultati del progetto CAB sono stati presentati nel corso dell’evento CAB EXPO, l'11 settembre a Venezia.

Il format della giornata ha creato importanti momenti di dialogo e networking. Nel corso del pomeriggio, con il coordinamento della professoressa Comacchio dell’università Cà Foscari, si sono confrontati sulle strategie di crescita e di relazione i principali incubatori di Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige e Slovenia: LAB Vega Park, H-Farm, NOI TechPark Bolzano, t2i, M31, Start Cube, ABC Accelerator e Friuli Innovazione. Sul palco anche Electrolux, Tim e CerealDocks, che hanno attivato i propri programmi di accelerazione con lo scopo di favorire la open innovation e la proliferazione di idee innovative.

Maggiori informazioni
 

Direktor ABC Accelerator o pomenu odpiranja vrat v tujino

Na zaključnem dogodku pilotnega dela projekta Interreg V-A Italia-Slovenija CAB 11. septembra 2019 v Benetkah je Bernard Grum, direktor ABC Accelerator, poudaril, kako pomembno je, da se start-upom in podjetjem odprejo vrata ne le na domačem trgu, temveč tudi v tujini, kar je prednost programa. Podjetja so pridobila pomembne kontakte ter se naučila, kako deluje trg v tujini.

Več informacij

Il direttore dell’ABC Accelerator sull’importanza dell'accesso ai mercati esteri

L'11 settembre 2019 si è svolto a Venezia l’evento conclusivo dell'azione pilota del progetto Interreg V-A Italia-Slovenia CAB, dove Bernard Grum, direttore dell’ABC Accelerator, ha sottolineato l’importanza di offrire alle startup la possibilità di entrare anche su mercati al di fuori del proprio Paese. Ed è proprio questo uno dei vantaggi del programma CAB, che ha consentito alle imprese di ottenere importanti contatti professionali e la conoscenza per capire come funzionano i mercati esteri.

Maggiori informazioni
 

Intervju z zmagovalcema za najboljšo poslovno idejo v projektu CAB o prednostih projekta CAB

Zmagovalca za najboljšo poslovno idejo v projektu CAB, Tilen in Bojan Blažica iz podjetja Tomappo, sta razvila spletno aplikacijo oz. digitalni pomočnik za vrtnarjenje. V priložnosti za nastop na tujem trgu sta prepoznala ključno konkurenčno prednost sodelovanja v pilotnem delu projekta CAB. Preko projekta jima je uspelo dobiti agenta v Italiji, ki bo njihove produkte prodajal na italijanskem tržišču. Poleg povezovanja, so preko projekta pridobili tudi koristna znanja, ki jih bodo lahko v bodoče uporabljali pri svojem poslovanju.

Več informacij

Intervista ai vincitori del concorso CAB per la migliore idea di business sui vantaggi del programma di accelerazione crossborder

I vincitori del concorso per la migliore idea di business che si è svolto nel contesto del progetto CAB sono stati Tilen e Bojan Blažica dalla Tomappo, che hanno sviluppato un assistente digitale per il “gardening”. I due vincitori hanno identificato nella possibilità di entrare in nuovi mercati esteri il vantaggio competitivo principale ottenuto con la parte cipazione all'azione pilota di accelerazione trasnfrontaleira CAB. Infatti, grazie alla fase go to market CAB i fondatori di Tomappo sono riusciti a trovare un agente in Italia che li aiuterà a vendere il loro prodotto sul mercato italiano. Inoltre - hanno specificato i due startupper sloveni -il progetto gli ha permesso di acquisire competenze di business indspensabili per svolgere le loro attività commerciali nel futuro.

Maggiori informazioni
Tools