CAB – Newsletter

Notizie
DesAlps je nov evropski projekt, ki podpira uporabo oblikovalskega razmišljanja (DT) za inovacije s preizkušanjem metod DT za mala in srednje velika podjetja. Namen je spodbujati inovacije in podpirati njihovo vključevanje v podporne politike v ekosistemih v alpski regiji.
Tools