MobiTour fokusna skupina za evalvacijo pilotnih aktivnosti (Italija)

Notizie

V zadnjih mesecih projekta MobiTour - Trajnostna mobilnost obalnih turističnih območij in čezmejnega zaledja (financiran iz programa Interreg VA Italija-Slovenija 2014-2020) bodo organizirane fokusne skupine z lokalnimi zainteresiranimi stranmi za oceno pilotnih ukrepov, izvedenih v sklopu projekta ter bodo opredeljeni možni ukrepi in strategije za kapitalizacijo doseženih rezultatov na lokalni in čezmejni ravni.

Prva fokusna skupina je bila v Sloveniji organizirana 2. julija 2020 v parku Škocjanske jame (vodja projekta) s podporo občine Piran in Kobilarne Lipica.

Druga fokusna skupina bo 8. septembra 2020 v Caorleju v Italiji. Sodelovali bodo predstavniki in strokovnjaki iz občine Caorle in občine Lignano Sabbiadoro, lokalnih združenj, dejavnih na področju mehke mobilnosti, in tudi predstavniki strateškega projekta CROSSMOBY (financiran v okviru programa Interreg VA Italija-Slovenija 2014-2020) in PromoTurismo FJK – deželna agencija za turizem.

Na koncu srečanja bodo udeleženci imeli priložnost se odpraviti s kolesom po pilotnem območju projekta MobiTour.

Dogodek uvaja in se izvaja v sklopu pobud, namenjenih promociji evropskega tedna mobilnosti (16. – 22. Septembra 2020).

Tools